Wetenschappelijk onderzoek – Huisartsenpraktijk Lexmond – Lexmond

Huisartsenpraktijk Lexmond B.V.

Op deze website vindt u informatie over onze huisartsenpraktijk.

U kunt zien wie er in onze praktijk werkzaam zijn en op de hoogte blijven van belangrijk nieuws. U kunt lezen hoe alles er in onze praktijk aan toe gaat, hoe u een afspraak kunt maken of een recept aanvragen.

Heeft u vragen omtrent uw gezondheid bel met de praktijk, kom niet langs de praktijk zonder afspraak ivm de huidige RIVM maatregelen. Wilt u een afspraak maken dan kan dit uitsluitend telefonisch. 

Vaccinatie:
Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl

Terug naar overzicht

Wetenschappelijk onderzoek

Als praktijk doen wij mee aan de NIVEL zorgregistraties eerste lijn en hopen zo bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Wat is het Nivel?
Het nivel doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van de gezondheidsproblemen. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport, door beroepsverenigingen en door patienten verenigingen.

Het doel van van NIVEL zorgregistraties in de eerste lijn is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het Nivel verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland.

Nivel zorgregistraties beantwoordt vragen als:

  • Met welke gezondheidsproblemen komen patienten de gezondheidszorg binnen?
  • Bij welk type zorgverlener komen patienten terecht?
  • Hoe werken verschillende zorgvoorzieningen met elkaar samen?
  • Welke zorg krijgen patienten en zijn hierin verbeteringen mogelijk?

Privacy

De NIVEL zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van patienten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het nivel vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam adres of uw burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Er is een privacy reglement opgesteld waarin precies beschreven staat hoe met de gegevens wordt omgegaan. U kunt het privacyreglement downloaden op www.nivel.nl/zorgregistraties of opvragen bij onze praktijk.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Publicatiedatum: 29-03-2021