Praktijk informatie

Per 1 oktober zijn de huisartsen dokter Den Blaauwen en dokter Te Kaat werkzaam in de huisartsenpraktijk Lexmond. Dokter den Blaauwen werkt van dinsdag t/m vrijdag. Dokter te Kaat werkt op de maandag, woensdag en vrijdag. Het team in de praktijk bestaat uitdoktersassistenten, een praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner GGZ.

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u naar de praktijk belt. De assistentenzijn opgeleid om een triage (uitvragen van de klachten/hulpvraag) af te nemen. Zij zullen u bij het maken van de afspraak vragen wat uw klachten zijn om te beoordelen of en op welk termijn de afspraak moet worden gemaakt. De assistente is getraind om zelfstandig behandeladviezen te geven bij klachten die niet ernstig zijn zoals keelpijn of verkoudheidsklachten. De doktersassistentenhouden zelf ook spreekuur, voor onder andere: bloedprikken, oren uitspuiten, wondzorg, behandeling van wratten, uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek), hartfilmpjes en injecties.

Veel vragen over klachten en ziekten kunt u ook terugvinden op www.thuisarts.nl. Een website waar veel huisartsen naar verwijzen.

De praktijkondersteuner Somatiek, Rosanne Romeijn, is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning van patiënten met chronische ziekten en ouderen. Zij heeft haareigen spreekuur, waarbij ze ziekten als een hoge bloeddruk, COPD en diabetes behandelt.

De praktijkondersteuner GGZ biedt ondersteuning en begeleiding aan patiënten met lichte psychische klachten, zoals somberheid, angstklachten, piekeren, slaapproblemen en burn-out. Onze POH-GGZ, Robert Bartels, is daarnaast gespecialiseerd in verslaving, psychotrauma en rouwverwerking.

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn willen we u vragen om rekening te houden met het volgende:

 

Openingstijden praktijk

Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur zijn wij open.

Tussen 10.00-10.30 uur en tussen 12.00-14.00 hebben we pauze/overleg. Dan is de balie gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar, tenzij er sprake is van een spoedsituatie. Helaas is deze bereikbaarheid noodzakelijk door een tekort aan doktersassistenten. Wij vinden het belangrijk dat u

een doktersassistente te spreken krijgt die bij ons op locatie werkt en niet een telefooncentrale. Wij hopen met uitbreiding van ons assistententeam ook de bereikbaarheid van de praktijk te vergroten in de toekomst.

 

Telefonische bereikbaarheid

Ons telefoonnummer is: 0347-341221

U krijgt dan een keuzemenu:

keuze 1: spoedlijn, alleen te gebruiken bij spoedgevallen

keuze 2. receptenlijn, voor het aanvragen van herhaalmedicatie

keuze 3. contact met de assistent, denkt u aan de pauze/overleg tijden (10.00-10.30 uur en12.00-14.00)

keuze 5.intercollegiaal overleg, alleen voor zorgverleners

Contact buitenopeningstijden

Voor zeer dringende klachten buiten onze openingstijden, kan u contact opnemen met de Huisartsenpost Nieuwegein, 088-1309660. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 8:00 uur. Op zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen zijn zij 24 uur bereikbaar. Let op: u kunt niet zomaar langskomen, u dient eerst telefonisch te overleggen.

 

Tot slot

Met veel enthousiasme staat het team van huisartsenpraktijk Lexmond per 1 oktober voor u klaar. Wij zullen tijd nodig hebben om u te leren kennen. Helaas hebben wij ons assistententeam nog niet compleet. Wij zijn heel hard op zoek naar een doktersassistente die ons team wil komen versterken.